Skogsväg

Skogsavverkning på Billingen

Vi vill informera allmänheten om avverkningsplanerna på Billingens fritidsområde under hösten 2016.

Med den här informationen vill vi varna allmänheten om att arbetsfordon kommer att befinna sig på utmärkta områden. För att se vilka områden som avverkas under vilken period, se karta under "Dokument".