Skogsavverkning på Billingen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Skogsväg

Skogsavverkning på Billingen

Vi vill informera allmänheten om avverkningsplanerna på Billingens fritidsområde under hösten 2016.

Med den här informationen vill vi varna allmänheten om att arbetsfordon kommer att befinna sig på utmärkta områden. För att se vilka områden som avverkas under vilken period, se karta under "Dokument".