Sök stöd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sök stöd

Det finns ett investeringsstöd för den som vill investera i egna solceller. Stödet riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer, privatpersoner, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Observera att stödet inte kan kombineras med ROT-avdraget. 

Investeringsstödet är idag 30 procent och det är länsstyrelsen som hanterar ansökan men ansökan görs via boverket. Mer information om stödet finns på Länsstyrelsens hemsida.

Ansökan om stöd ska ha kommit in innan projektet har påbörjats om ansökan görs av ett företag, offentlig organisation, bostadsrättsförening eller inom sex månader från det att projektet påbörjades om ansökan görs av en privatperson.

Eftersom det finns en kö rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så fort du har underlag om hur stor anläggningen förväntas bli. Vänta inte tills den sitter på taket.