Elfordon

Antalet elfordon har ökan kraftigt de senaste åren, om än från låga nivåer. Bilarna drivs framåt antingen av enbart en elmotor eller av en förbränningsmotor kombinerad med en elmotor. Energin till elmotorn hämtas från batterier.

Elhybrider

I en elhybrid ger elmotorn ett extra krafttillskott vid lägre hastigheter. Detta gör att bränsleförbrukningen minskar eftersom förbränningsmotorn kan användas mer optimalt. Föraren behöver inte tänka på vilken motor som används utan omkoppling sker helt automatiskt. Hybridfordon använder både en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer som kraftkälla, en generator samt ett batteri, på engelska kallas de Hybrid Electric Vehicle, HEV. De kan inte laddas via elnätet.

Elbil och laddhybrid

En renodlad elbil har inget avgasrör och har heller inga utsläpp, den kan därför bidra till en bättre luft i stadsmiljön. Energin till motorerna kommer från batterier som laddas via elnätet. Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har två motorer: en förbränningsmotor och en elmotor. Laddhybider har precis som elbilar ett batteri som kan laddas från elnätet, men batteriet räcker inte lika långt som det i de renodlade elbilarna. Laddhybrider tankas därutöver med bensin eller i några fall diesel.

En renodlad elbil klarar ta sig 20-40 mil på en laddning enligt NEDC-testet. Men NEDC-testet reflekterar inte verkliga förhållanden, när man väljer elbil kan det därför vara klokt att utgå från att räckvidden inte når upp till den nivå som anges i NEDC-testet. Den verkliga körsträckan påverkas av bl.a. fart och temperatur. På vår-, sommar och höst uppnås cirka 70 procent av specificerad räckvidd. Men vid körning i sträng kyla bör snarare räkna med att uppnå 35 procent av angiven räckvidd.

Det största hindret idag är nog ändå inte körsträckan, utan laddtiden. Det finns tre olika typer av laddare för en elbil: långsam laddning, semisnabb laddning och snabbladdning. Långsam laddning är laddning via vanligt eluttag med laddeffekt på mellan 2,3 och 3,7 kW. Som tumregel gäller idag att en timmes långsam laddning ger 1-2 mils körsträcka. Detta innebär att det tar runt 6-9 timmar att ladda en av dagens elbilar från tomt till fullt batteri.

Semisnabb laddning har högre effekt än långsam laddning, närmare bestämt upp till 22 kW. En timmes laddning ger då cirka 11 mil. Den högre effekten åstadkoms genom att man utnyttjar trefasuttag eller kraftigare säkring.

Det finns idag ingen definition på vad som är snabbladdning. En möjlig definition är att laddningen ska gå så fort att den som laddar är beredd att stå kvar och vänta tills dess att fordonet laddat klart. Om man antar att den tiden är cirka 10 minuter krävs en laddeffekt på upp till 250 kW. För att få ut denna typ av effekt behövs ett väl utbyggt elnät som har möjlighet att leverera höga effekter.

Du kan läsa mer om Skövdes laddstationer här.

En av de stora fördelarna med elbilar är att motorn är väldigt tyst. I högre hastigheter är det inte av så stor betydelse eftersom det då är däcken som låter mest, men i staden, där hastigheterna är låga, skulle fordon med elmotorer minska mängden buller.