Låna en lastcykel

Nu kan du gratis låna en lastcykel via Stadsbibliotektet vid Kulturhuset! Projektet genomförs med medel från Energimyndigheten.

Uppdatering mars 2019: Vi undersöker just nu hur vi kan förbättra utlåningen av lastcyklar. Tillsvidare är därför utlåningen stängd. Information kommer då vi återigen öppnat utlåningen.

Genom att byta ut bilresor mot cykelresor mår du bättre, samtidigt som trafikmängd, energianvändning och klimatpåverkan minskar. Med en lastcykel kan du inte bara transportera dina varukassar, utan även skjutsa dina barn till alla deras aktiviteter. Eftersom denna lastcykel drivs av el blir du inte svettig och vi vågar påstå att till och med en resa upp till Billingen är genomförbar!

Jag vill låna! Hur gör jag?

För att låna en lastcykel behöver du medta foto-ID och lånekort till Skövde Stadsbibliotek. När du lånar cykeln skriver du på att du godkänner de allmänna villkor som gäller.

Lastcyklarna finns tillgängliga på Stadsbiblioteket vid Kulturhuset från och med den 27 mars. Låna lastcykeln direkt genom att logga in på Mina sidor. Vill du veta mer om cykeln finns här en bruksanvisning.