Solel för villaägare

Under hela 2017 deltar vi i ett nationellt projekt på uppdrag av Energimyndigheten med syftet att informera villaägare om solceller på taket.

I samband med Earth hour-veckan i mars hölls en föreläsning om solenergi och under resten av året kommer det bli fler seminarier och studiebesök på temat. Även rådgivning direkt till enskilda hushåll erbjuds, där hushållens förutsättningar att skaffa solceller utreds.

Fördjupad rådgivning

Vill du ta del av fördjupad information kring solel kan du skriva upp dig på vårt informationsutskick. Du får då regelbundet information om aktiviteter vi genomför på temat samt senaste nytt inom området.

Varför solel?

Solceller har sjunkit drastiskt i pris på senare tid och är idag en lönsam investering för många villaägare. För några år sedan, när solceller var dyrare, var subventioner avgörande för att folk skulle nappa. I dagsläget är fokuserar vi istället på att berätta att solceller är en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk.

Taket behöver inte ligga i perfekt söderläge. Öst och väst går också utmärkt, och ger till och med en bättre matchning mot konsumtionen eftersom hushållen använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket.

Läs mer om solceller och kontakta energi- och klimatrådgivningen via e-tjänsten.