Mat

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Mat

Ungefär en fjärdedel av våra svenska klimatutsläpp kommer från det vi äter – det vill säga från de utsläpp av växthusgaser som vår mat orsakar – från jord till bord. Maten påverkar också miljön på andra sätt, till exempel genom användningen av kemikalier. En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre. Därför spelar de val vi gör i butiken roll.

Tips på hur du kan minska din klimatpåverkan:

  • Välj ekologiskt
  • Ät mera grönt
  • Välj svenskt och närodlat och minimera därmed biltransporterna
  • Minska ditt matsvinn
  • Tillaga din mat energisnålt
  • Ät efter årstid
  • Välj fisk som är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt
  • Ha med dig en egen flaska för att fylla på med kranvatten när du blir törstig