Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Vi genomför ständigt satsningar på naturvård och friluftsliv i Skövde. Länsstyrelsen kan lämna bidrag till kommuner, föreningar, företag och enskilda personer som vill driva Lokala Naturvårdsprojekt (LONA).

Nedan kan du se vilka projekt som vi genomfört tidigare och vilka som pågår just nu.