Pågående arbeten

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Pågående arbeten

Här kan du läsa om hur och varför vi förändrar och förnyar Skövde. Projekten är indelade i kategorier för att underlätta för dig att hitta det du söker. Projekten kretsar kring utvecklingen av vår stadsmiljö, med vägar, gator och parker, hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.