Skövde VA

Arbeten som pågår i den kommunala vatten och avlopps anläggningen.