Nedtagning av träd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nedtagning av träd

Har du önskemål om att träd som står på kommunal mark tas ner? Träd som står på kommunal mark, dvs utmed gator eller på park- och naturmark, ansvarar sektor samhällsbyggnad för.

Om du vill att ett träd ska tas ner gör vi en bedömning enligt följande:

 • Trädets betydelse för området som helhet
 • Trädets ekologiska värde
 • Trädets estetiska värde
 • Om de boende i området påverkas negativt av trädet och om grannarna är överens
 • Trädets kondition

 

Andra utgångspunkter är:

 • Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla friska träd
 • Träd tas inte ner för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ner därför att de skymmer parabolantenner
 • Träd tas inte ner för att de skuggar boningshus eller tomter del av dagen
 • Träd tas inte ner på grund av dålig tillväxt i tomtens vegetation
 • Trädets storlek då fastighetsköp skedde

 

Ansökningsblankett för nedtagning av träd hittar du till höger. För att din ansökan ska kunna behandlas i år vill vi ha den senast den 15 september.