Badklåda

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Badklåda

I våra badsjöar kan du utsättas för vattenloppor som är en naturligt förekommande vattenlevande organism som är så små att de inte går att se. Organismerna är inte farliga för människan men vissa av oss är mer känsliga än andra.

Vattenlopporna kan orsaka klåda och ofarliga utslag som ser ut som myggbett.

För att undvika vattenloppor ska du hålla dig ifrån grunt varmt vatten, där de trivs bäst. Efter badet bör du också se till att doppa dig på djupare vatten, byta badkläder och torka dig noga med handduk för att inte drabbas.

Om du drabbas av klåda kan du stryka på receptfri kortisonkräm eller kylbalsam för att lindra symptomen. Det går oftast över inom en vecka och är inget du behöver söka vård för. Om du däremot får en kraftigare reaktion med feber ska du kontakta din hälsocentral eller akutmottagning.