Minneslund för sällskapsdjur

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Minneslund för sällskapsdjur

Minneslunden är en vackert belägen trädlund placerad öster om Timboholmsrondellen med infart från Södra Aspelundsvägen.

Här har avsatts ett område där allmänheten har möjlighet att begrava sina sällskapsdjur. En informationstavla finns uppsatt vid den gång- och cykelväg som löper utmed området.

Regler och villkor

  • Djurägaren ska vara bosatt inom Skövde kommun
  • Djurägaren väljer själv plats efter eget omdöme
  • Grävdjupet ska anpassas så att djurkroppen täcks av 1 meter jord
  • Markvegetation får inte skadas. Jord och grästorvor läggs tillbaka
  • Gravarna är avgiftsfria och får ej markeras med järnkors, gravsten, material av glas, plast eller dylikt. Enklare förgängligt material som blommor eller enklare träkors som inom relativt kort tid försvinner kan accepteras
  • Maskiner och fordon är förbjudna inom området

 

Länkar