Grävlingar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Grävlingar

Grävlingen finns i så gott som hela Sverige. Grävlingen finns i löv- och blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker.

Du bör se upp om grävlingen börjar boa in sig under en husgrund på tomten. Den skickliga grävaren kan bygga stora gryt. Försök så snart du sett att den försöker ta sig in att avskräcka den genom att applicera trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver. Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas. Det måste ske nattetid när grävlingen är ute.

Här hittar du mer information om grävlingen.

Dokument