Mördarsniglar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Mördarsniglar

Vi utför ingen bekämpning av mördarsnigel, utan hänvisar till de olika bekämpningsmedel och bekämpningstekniker som erbjuds av marknaden.

Vi utför ingen bekämpning av mördarsniglar, men är medvetna om att mördarsnigeln ökar i antal. Det finns 22 arter av sniglar i Sverige. De flesta sniglar är ganska harmlösa. Det är egentligen bara den spanska skogssnigeln som behöver bekämpas. De andra kan gott få leva.

Här hittar du fakta och tips om mördarsnigeln.