Södra Ryd

Stadsodlingen i Södra Ryd startades under 2016 för att skapa mötesplatser där människor kan träffas och lära av varandra.

Genom studiecirklar, föreläsningar och studieresor lär sig invånarna hur de kan odla på ett hållbart sätt genom växelbruk och ekologiska odlingsmetoder. De skördar och lagar mat tillsammans samt delar med sig till varandra om olika odlingstekniker och användningsområden av skörden.

Projektet skapar en attraktivare bostadsmiljö med fler människor som vistas och är aktiva utomhus. Efterfrågan ökar markant från de boende i området att få vara med i odlingsprojektet eller att kunna odla på annan plats i Södra Ryd. Nya kontakter knyts mellan människor i Södra Ryd, men även några som bor på annan plats i kommunen. I det pågående arbetet med planprogrammet för Södra Ryd kommer projektet att kunna säkras långsiktigt.

Stadsodlingen drivs av Skövde kommun, Skövdebostäder, Studieförbundet ABF samt Balder.