Dialogkvällen i Värsås

Förra tisdagen fylldes Tingshussalen i Värsås till bredden, när nästan 100 personer från Värsås med omnejd samlades för att diskutera ortens nuläge och utvecklingspunkter. Läs vad som framkom här!

Under förra tisdagskvällen, den 1 oktober, hölls ett dialogmöte i Tingshuset i Värsås. Närmare 90 invånare, föreningsaktiva eller företagare på orten deltog för att ge sina perspektiv, tillsammans med 10 kommunala tjänstepersoner. Dialogkvällen i Värsås var den tredje av sju orter och en del i arbetet för att utveckla hela Skövde hållbart.

Dialogkvällen arrangerades i samverkan med en referensgrupp bestående av personer från Värsås som representerar invånare, föreningar, kyrkan och näringsliv.

Kvällens syfte var att få en gemensam bild, både av nuläge och önskat läge, av hur det är att bo och leva i Värsås, det vill säga bidra till att vi som kommun får ökad kunskap om orten. Resultatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt arbete tillsammans.

Här kan du ladda ner dokumentationen från kvällen.

Obs! Som en bilaga i slutet av dokumentationen finns även det material som kom in under de tre dialogerna som hölls med elever på Värsås skola, barn på Värsås förskola samt ungdomar via SMU under september.

Vad händer nu?

Nu kommer resultatet att analyseras och tillsammans med interna arbetsgrupper och referensgruppen på orten kommer ett dokument att arbetas fram, som beskriver den gemensamma bilden av prioriteringar och inriktningar för orten.

Här kan du läsa mer om arbetet med områdesutveckling i Skövdes tätorter.