Nyckeltal via Kolada

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nyckeltal via Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Här visar vi ett urval av dessa för Skövde kommun.

Uppgifterna i Kolada kan fritt nås via API för utvecklare. Eftersom Kolada själva beskriver och utvecklar sin data och sina APIer, hänvisar vi till Koladas webbsida när det gäller frågor kring detta. Du hittar startsidan för Kolada på http://www.kolada.se och dokumentation om deras APIer på GitHub: https://github.com/Hypergene/kolada. Nyttjande av data från Kolada via API kräver inget avtal och är avgiftsfritt.