Hemnet använder Öppna Data från Skövde kommun

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Hemnet använder Öppna Data från Skövde kommun

Skövde kommun delar Öppna Data som Hemnet integrerar på sina kartor över lediga bostäder!

Skövde kommun delar nu Öppna Data som Hemnet.se nyttjar för att rita ut kommunens olika skolor på kartbild över bostäder. Genom att dela med sig av denna data hjälper kommunen indirekt den som söker bostad att fatta beslut. Datamängden innehåller förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och dessa kan ritas som punkter på kartan via ett val besökaren på Hemnet.se gör själv. Surfa gärna in och pröva själv!