Jämförelsedata från kommunens jämförelsetjänst som API

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Jämförelsedata från kommunens jämförelsetjänst som API

Kommunens jämförelsetjänst som API!

Via kommunens jämförelsetjänst publicerar vi nu datat som ett antal APIer. Datat uppdateras två gånger årligen och är ett gott exempel på återanvändbarhet, eftersom den dels nyttjas för att rita den karta som kommunen skapar åt Skolverket på årsbasis. Genom att genomlysa datat har det rättats upp och frekvensen för uppdatering har ökats - delvis tack vare kommunens satsning på en Öppen Data -katalog. Datat härstammar från kommunens installation av Stratsys.