Öppna Data - Släpp innovationskraften fri!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Fredrik Eriksson, konsult KnowIT

Öppna Data - Släpp innovationskraften fri!

Inspirationsföredrag om Öppna Data från E-förvaltningsdagen 2017

E-förvaltningsdagen 2017 bjöd på många intressanta föredrag, däribland ett av KnowIT-konsulten Fredrik Eriksson som namnkunnig inom Öppna Data -området i Sverige. Fredrik ger i sitt föredrag många goda exempel på innovation och nytta som drivits av tillgången på just Öppna Data. Föredraget är filmat och finns tillgänglit på Skövde kommuns Youtube-kanal här: (https://youtu.be/zwNrs9Oezig?t=2h43m53s)