Skövdes Öppna Data -katalog publicerad!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Skövdes Öppna Data -katalog publicerad!

Metakatalog enligt DCAT-AP lanserad och tillgänglig via skovde.se!

Skövde kommun startar arbetet med Öppna data med en katalogtjänst från MetaSolutions där datakällorna listas och taggas enligt DCAT-AP-standard. Katalogen skördas automatiskt till den nationella katalogen för Sverige och den internationella, gemensamma för EU.