Datakatalog

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Datakatalog

Skövde kommun samlar datakällor enligt internationell standard i en katalogtjänst som bygger på Entryscape Catalog, som förutom hänvisning till själva datan, innehåller metadatabeskrivning av datakällorna enligt standarden DCAT-AP.

Katalogen "skördas", dvs läses in och publiceras på den nationella katalogen för öppna data (https://www.oppnadata.se) samt EUs katalog för öppna data (https://europeandataportal.eu).

Tillgängliga datakällor