BIFF Barn i Föräldrarnas Fokus

Vårens BIFF kurser är nu avslutade. BIFF är en kurs för separerade föräldrar och sätter fokus på barnets behov och situation under och efter en separation.

En fråga som följer med under hela utbildningen, som omfattar tre kvällar, är:

”Vad kan jag göra för att underlätta för mitt/mina barn”.

Teori kring barns utveckling, anknytningsbehov mm varvas med gruppsamtal kring frågor som väcks. I utbildningen tas också upp barns rättigheter, lagstiftning kring barn och familj samt barnkonventionen men kanske är det samtalen med de andra som befinner sig i samma situation som gruppmedlemmarna upplever som mest givande.


Verkar det intressant för dig eller någon du känner?
Ny kursstart blir våren 2020.


Kontakta familjerådgivningen 0500-498704 för mer information eller anmäl ditt intresse via denna länk.