Alkohol och tobak har minskat bland elever i Skövdes skolor

Undersökningen om drogvanor har genomförts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) varje år sedan 1971. I Skövde genomförs den vart tredje år och sedan 2013 görs den i hela Västra Götalands län samtidigt.

Under våren 2016 fick folkbokförda ungdomar i Skövde kommun i årskurs nio (15 år) och två på gymnasiet (17 år) svara på frågor kring användningen av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Dessutom har ungdomarna svarat på frågor kring spelvanor, fritid, skola och familj. Enkäten 2016 har besvarats av 845 folkbokförda ungdomar i Skövde kommun och totalt i Västra Götalandsregionen har 23 354 ungdomar deltagit.

Den mångåriga trenden av en sjunkande andel elever som dricker alkohol fortsätter. Detta gäller både bland pojkar och flickor, jämfört med undersökningen 2013.  

Även antalet rökare har minskat, dock är det oförändrade siffror bland 17 åriga pojkar. Gällande narkotika är siffrorna på ungefär samma nivå som tidigare. Bland de folkbokförda ungdomarna i Skövde är det 5% av 15 åringarna och 16% av 17 åringarna som någon gång har använt narkotika. Dessa siffror ligger i nivå med genomsnittet i Västra Götaland. Cannabis är sedan många år den vanligaste narkotikan i båda åldersgrupperna.

Dopningsmedel är det ytterst få som har nyttjat och detta gäller i båda åldersgrupperna. I riket finns sedan 2000-talet en procentsats som uppgår till en procent, oavsett årskurs och tidpunkt. Gällande dopningsmedel och andel flickor råder 0%. Det är få ungdomar som har spelat olika sorters spel om pengar.

Dom allra flesta elever trivs bra både hemma och i skolan. Det syns dock en försämring bland Skövdes flickor i årskurs 9.

Gällande hela Västra Götaland syns en tydlig försämring av flickornas trivsel i skolan vilket gäller båda åldersgrupperna. 

Kortversionen av drogvaneundersökningen gällande Skövde hittar du under "Dokument". Vid frågor är du välkommen att kontakta Skövde kommuns drogförebyggande samordnare, Jenny Aronsson. Hon nås via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00.