E-tjänst för dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning, och finns nu som e-tjänst.

Man kan göra en dödsboanmälan om tillgångarna i dödsboet inte är mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet.
Du hittar e-tjänsten via denna länk där du också kan läsa mer om dödsboanmälan

https://www.skovde.se/socialt-stod/Dodsboanmalan/