Familjehem

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på vuxna och barn som promenerar

Socialförvaltningen söker familjehem och kontaktfamiljer

Har ni tid, plats och engagemang för att ta emot ett barn eller ungdom i ert hem?

Det finns inga formella krav för att ta uppdrag som familjehem/kontaktfamilj, men ni bör ha erfarenhet av barn och kunskap om barns behov. Om ni har kunskap om barn med funktionshinder, så är det ett stort plus.

Att bli familjehem innebär, att ett barn/ungdom bor hos er på heltid.
Kontaktfamilj innebär att barnet/ungdomen är en eller ett par helger i månaden. 

Du behövs!

Om du vill veta mer så hör av dig till någon av familjehemssekreterarna:

Barbro Ekelund, 0500-49 85 92
Susanne Kjellström, 0500-49 84 75
Jenny Ivansson, 0500-49 87 67
Lina Nordenskär Johnsson, 0500-49 83 66