Idag lanserar socialförvaltningen två nya e-tjänster

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Idag lanserar socialförvaltningen två nya e-tjänster

Nu kan du förbereda din ansökan om ekonomiskt bistånd och fylla i en förfrågan om kontakt via e-tjänst

Nu erbjuder socialförvaltningen två nya e-tjänster till alla medborgare. Via en av
e-tjänsterna kan man förbereda och fylla i en ansökan om ekonomiskt bistånd. Den andra tjänsten är en "förfrågan om kontakt" där man via vår e-tjänst kan initiera en kontakt med socialförvaltningen, gällande  barn, vuxna och personer med ett psykiskt funktionshinder. Samtliga e-tjänster kräver att man loggar in med e-legitimation.

För att nå våra etjänster klicka på socialt stöd till höger.

etjänster