Information om svensk socialtjänst

Den senaste tidens desinformationskampanj där det framförs falska uppgifter om socialtjänstens arbete, bland annat i sociala medier, har ökat behovet av korrekt information.

Utifrån detta har Socialstyrelsen sammanställt information och länkar till material som rör socialtjänstens område, både på svenska och flera andra språk. Du  hittar informationen via nedanstående länkar:   

Information om svensk socialtjänst

Omhändertaganden av barn enligt LVU – information för vårdnadshavare