Informationsträff för förstagångsföräldrar

Är du blivande förstagångsförälder och bor i Skövde kommun? Välkommen till informationsträff på Familjerådgivningen!

Vi talar om och svarar på frågor kring aktuella teman för blivande föräldrar.

Vi ger också en kort information om familjerådgivningens verksamhet.

Mer information hittar du via denna länk: Informationsträff för blivande föräldrar