Bild på dator och pengar

Sektor socialtjänst är till för alla

Sektor socialtjänst är till för alla som upplever att de har ett socialt problem. Oavsett vilket problemet är så ska de kunna vända sig till socialtjänsten.

Handläggare utreder behov av eventuella insatser. Utifrån individuella bedömningar fattas sedan beslut om lämpligt stöd eller behandling.

 –  Vår dörr är öppen. Alla som vistas i Skövde har rätt att ansöka om hjälp hos oss om de upplever att de har ett problem. De får träffa en handläggare som gör en utredning och bedömer rätten till bistånd, oavsett vad det gäller, säger avdelningschef Eija Kilpala.

När det gäller missbruksvård, oavsett vilken typ av missbruk det handlar om, har Skövde kommun egna resurser, men kan även ta hjälp av externa behandlingsalternativ när de egna resurserna inte räcker till. 

 – Ingen ska känna sig avvisad när de kontaktar oss. Alla har rätt att möta en handläggare som lyssnar och hjälper personen att komma vidare med rätt stöd, säger Eija Kilpala.