Sektor socialtjänst är till för alla

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på dator och pengar

Sektor socialtjänst är till för alla

Sektor socialtjänst är till för alla som upplever att de har ett socialt problem. Oavsett vilket problemet är så ska de kunna vända sig till socialtjänsten.

Handläggare utreder behov av eventuella insatser. Utifrån individuella bedömningar fattas sedan beslut om lämpligt stöd eller behandling.

 –  Vår dörr är öppen. Alla som vistas i Skövde har rätt att ansöka om hjälp hos oss om de upplever att de har ett problem. De får träffa en handläggare som gör en utredning och bedömer rätten till bistånd, oavsett vad det gäller, säger avdelningschef Eija Kilpala.

När det gäller missbruksvård, oavsett vilken typ av missbruk det handlar om, har Skövde kommun egna resurser, men kan även ta hjälp av externa behandlingsalternativ när de egna resurserna inte räcker till. 

 – Ingen ska känna sig avvisad när de kontaktar oss. Alla har rätt att möta en handläggare som lyssnar och hjälper personen att komma vidare med rätt stöd, säger Eija Kilpala.