Seminarium om våldsbejakande extremism

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Foto på kvinna och man från Polisen som talar om våldsbejakande extremism.

Seminarium om våldsbejakande extremism

I dag hålls ett seminarium på Skövde kulturhus om våldsbejakande extremism. Ett hundratal medarbetare från försvarsmakten, olika kommuner och landsting är på plats.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Medverkande under dagen är representanter från den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, representanter från Försvarshögskolan och Säkerhetspolisen.