Spela roll!

Spela Roll är en årlig kampanj som innehåller en uppmärksamhetsvecka som betonar vikten av tidig upptäckt och insatser för att hjälpa barn som påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion. Kampanjen infaller under vecka 7 (11-17 februari 2019).

Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om hur vuxnas alkolholkonsumtion kan påverka barn negativt. Målet är att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma och förstå barnens situation samt hur de kan gå till väga för att agera för barnens bästa.

I Sverige genomfördes kampanjveckan för första gången år 2011. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp. Årets kampanj 2019 fokuserar på de minsta barnen och lyfter fram vikten av god samverkan. Utifrån detta ligger särskilt fokus på familjecentralen, vilket är en mötesplats för barn och föräldrar som samtalar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och lämpliga delar av socialtjänstens förebyggande verksamheter.

I Västra Götaland samordnas större informationsinsatser av Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland. Under kampanjveckan kommer nätverket göra ett utskick med kampanjmaterial till Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i regionen. Materialet syftar till att lyfta frågan och uppmärksamma kampanjens målgrupp om vikten av samverkan för barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. För mer information om nätverket gå gärna in på deglomdabarnen.se

Varmt välkomna in på kampanjhemsida: www.duspelarroll.se

Kampanjen arrangeras av: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen, Junis, Hela människan, Blå bandet, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och Stiftelsen Trygga Barnen.