Stöd vid våld i nära relation

De personer som lever med våld i nära relation är extra utsatta i semestertider och vid krissituationer som coronaviruset och covid-19, med eventuell isolering i hemmet, kan innebära att de riskerar att fara illa. Skövde kommun arbetar aktivt med att upptäcka, hjälpa och förebygga våld i nära relation.

Våld i nära relation är ett stort och vanligt samhällsproblem som drabbar många människor. Det är en problematik som kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön, nationalitet eller sexuell läggning. 

Våga agera vid misstanke om våld

1) Knacka på - det kan räcka för att stoppa pågående våld.
2) Vid behov - hämta hjälp av andra. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
3) Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
4) Kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan vid misstanke om våld.

Det finns hjälp och stöd att få

Skövde kommun erbjuder, utifrån rådande läge med coronaviruset och covid-19, enskilt samtalsstöd främst via telefon. Kommunen erbjuder även stöd i kontakt med andra myndigheter, stöd i föräldrarollen eller i vissa fall ekonomiskt stöd. Och vid behov erbjuds skydd, vilket oftast innebär ett tillfälligt boende på trygg plats.

Förändra ett våldsamt beteende
Det finns även stöd för den vill få hjälp med att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. 

Så här kan du kontakta oss:

Kontakta socialtjänsten på telefonnummer 0500-49 77 80. Mottagningen har öppet måndag till fredag klockan 08.00-16.30.

På kvällar och helger finns det en socialjour för akuta situationer. Kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22. Socialjouren har öppet kvällstid och kan även nås via SOS-alarm övrig tid på dygnet. Läs mer på skovde.se/socialjour.

Förutom socialtjänsten finns det fler organisationer i Skövde kommun som du kan ta kontakt med och som kan vara ett stöd vid våld i nära relation:

Utväg www.utvag.se tel. 0700-85 25 06
Kvinnohuset Tranan www.kvinnohusettranan.se tel. 0500-41 86 68 
Polisen www.polisen.se tel. 114 14


Det finns även nationella stödtelefoner:

Kvinnofridslinjen    www.kvinnofridslinjen.se tel. 020-50 50 50
Terrafem www.terrafem.org tel. 020-52 10 10

Hedersförtryck www.hedersfortryck.se  
Huskurage  www.huskurage.se/  
Välj att sluta www.valjattsluta.se/ tel. 020- 55 56 66

 

Vid en akut nödsituation kontakta polisen på 112!


Läs mer om våld i nära relation på Skövde kommuns sida.

_________