Studenten - Orka hela dagen

Den 27 maj genomförs första steget i arbetet kring studenten -knyt ett band för Orka hela dagen! Det blev en positiv dag och ett hundratal personer hjälpte till.

Orka hela dagen är ett arrangemang där vattenflaskor delas ut till alla studenter i Skövdes gymnasieskolor. Det är ett samarbete mellan Skövde kommun, Maxi Ica Stormarknad, Västra Götalandsregionen, Blå Bandet och IOGT-NTO. Jenny Aronsson som arbetar som drogförebyggande samordnare och Petra Berghäll från IOGT-NTO stod utanför ICA Maxi på Elins Esplanad för att ta hjälp av allmänheten, att knyta band och fästa kort med en hälsning om att "orka hela dagen" på Ramlösa vattenflaskor. 

Syftet med kampanjen är att vara berusningsbegränsande och att föra fram att om personen väljer att dricka alkohol är det viktigt att också dricka vatten. Studenten ska vara en rolig dag att minnas och vuxenvärlden har ett ansvar att skicka rätt signaler menar Jenny Aronsson, drogförebyggande samordnare.

I samband med denna dag genomfördes även informationsinsatsen TÄNK OM.  Syftet med detta är att förmedla kunskap kring tonåringar och alkohol. Det är Sveriges länsstyrelser som har huvudansvaret och det sker i samverkan med kommun och polismyndighet. Målgruppen är föräldrar till barn i tonåren och det blev många samtal om alkoholvanor och langning.