Studenten och ”Orka hela dagen”

Utifrån rådande pandemi har mycket blivit annorlunda, vilket också traditionen med utdelning av vattenflaskor till studenterna kommer att bli.

Syftet med insatsen ”Orka hela dagen” är att minska alkoholkonsumtionen i samband med studenten. Det är vidare ett initiativ som syftar till att öka medveten om alkoholens påverkan på hjärnan och utmana trenden om alkohol och studentfirande. Målet är att bidra till att studentdagen blir ett positivt minne för alla gymnasister som firar sin stora dag. Studenterna uppmanas att dricka mycket vatten eftersom studentdagen kan vara en varm dag.

Årets vattenflaskor kommer att levereras till skolan och studenterna kommer själva att få ta en vattenflaska på plats. Vi kommer således inte möta upp studenterna på samma sätt som vi vanligtvis gör vid insatsen ”Orka hela dagen”.

Har ni några frågor kring detta kan ni alltid kontakta oss och vi önskar er alla en riktigt skön sommar!

Med vänliga hälsningar
Jenny Aronsson
Drogförebyggande samordnare
0500 49 80 00

Catharina Ejdebäck Brinck
ANDT-pedagog
0500 49 80 00