Drogförebyggande arbete

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Drogförebyggande arbete

I Skövde finns det en drogförebyggande samordnare vars uppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen.


De övergripande målen för det drogförebyggande arbetet i kommunen är:

 • Förhindra att narkotika- och tablettmissbruk uppkommer
 • Skapa ett narkotikafritt samhälle
 • Höja åldern för debut med alkohol samt minska bruket av alkohol och tobak bland ungdomar
 • Minska berusningsdrickandet
 • Sänka den totala alkoholkonsumtionen
 • Minska tobakens, alkoholens, narkotikans och andra beroendeframkallande medels skadeverkningar för individ och samhälle
 • Minska enskilda personers beroende av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel

 

Här följer några exempel på hur vi arbetar drogförebyggande: 

 • information till föräldrar, föreningsledare samt professionella som arbetar med ungdomar
 • kartläggning av ungdomars drogvanor
 • samverkan med handeln för att minska möjligheterna för ungdomar att köpa alkohol och tobak
 • samverkan med träningsanläggningar och polisen inom Dopningsfritt Skövde
 • samverkan med nöjeslivet och polisen för en narkotikafri krogmiljö inom Trygg i Stan
 • samverkan med sisu idrottsutbildarna, Västergötlands idrottsförbund och Skövdes idrottsföreningar för en ANDT-strategi för idrottsföreningar
 • minska alkoholdrickandet på studenten genom Orka hela dagen
 • positiv förstärkning för ungdomar som inte sniffar, brukar alkohol, narkotika eller tobak samt inte ägnar sig åt brotten skadegörelse eller snatteri inom SANT-verksamheten
 • stöd till barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik inom stödgruppsverksamheten Kojan
 • rikstäckande kampanjer för att stoppa langningen till minderåriga ungdomar i form av kampanjerna Hejdå alkoholskador och Tänk om

 

Enkätundersökningar om ungdomars drogvanor

För att kartlägga hur ungdomars bruk av tobak, alkohol och droger ser ut i kommunen gör Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) regelbundet enkätundersökningar i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Under "Information" hittar du kortversionen av den senaste drogvaneundersökningen, där finns resultatet från undersökningen 2016.