Stöd och hjälp

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Stöd och hjälp

Hit vänder du dig om du behöver stöd och hjälp. Klicka på respektive rubrik för mer information.

Locus

Öppenvård och rådgivning för ungdomar med missbruk/riskbruk samt föräldrastöd.

Kojan

Stödgruppsverksamhet för dig som är 7-19 år och har en familj där det finns någon som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt.

Fältsekreterare

Rådgivning och stöd.

Nätverkssamordnarna

Samordnande insats kring barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Det kan handla om att det finns någon kris eller problemsituation och utgångspunkten i detta arbete är att se varje barn/ungdom i relation till sitt nätverk. Med nätverk menas alla personer runt om den unge så som familj, vänner, grannar, läkare eller andra personer.

Gruppträffar om föräldraskap

Gruppträffar om föräldraskap med barn i åldrarna 3-12 år (ABC), som vill utveckla sitt föräldraskap.

Föräldrastödsprogram (Komet) 

Vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 12 till 18 år, som är i behov av att förbättra kommunikationen till sitt barn.

Familjeteamet

Är stöd till familjer med ungdomar i åldern 13-20 år, när samspelet i familjen behöver förbättras.

Drogförebyggande samordnare

Nås via Skövde kommuns kontaktcenter 0500 49 80 00.