Utredning och behandling

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Utredning och behandling

Är du 20 år eller äldre och tycker att livet är svårt på grund av alkohol eller andra droger, hör av dig till oss på Vuxenenheten.

Vi försöker tillsammans med dig, och om det behövs även med andra, hitta lösningar för att du skall kunna få ett fungerande liv.

Anmälan
Ibland hör personer eller myndigheter av sig till oss och är oroliga över någons missbruk. Vi kontaktar då den person som det gäller och erbjuder hjälp. Vill personen ha hjälp försöker vi tillsammans hitta olika typer av lösningar.

Tvångsvård
Det händer att människor inte vill ha hjälp med sitt missbruk, men är i ett så dåligt skickatt det är fara för hälsan, eller att man kan skada någon närstående. Är man ung räcker det att man riskerar att förstöra sitt liv. När detta händer kan man tvingas att ta emot vård (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Man kan som längst tvångsvårdas i 6 månader.