Vuxenteamet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vuxenteamet

Vuxenteamet arbetar med stödinsatser i hemmet.

Vuxenteamet erbjuder tillfälligt socialt stöd i vardagen till personer med missbruks- eller annan social problematik. Stödet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen och beviljas efter ansökan till vuxenenheten. Detta bistånd i hemmiljön är en form av social träning, det vill säga att man kan få hjälp och stöd att bryta negativa levnadsmönster och genom det eventuellt hitta en meningsfull sysselsättning.