Illustration av Christina Jonsson

Barnahus Skaraborg

Barnahus Skaraborg är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott. Kommunerna som ingår i samverkan är: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Sektor socialtjänst i Skövde är värd för verksamheten.

Målgruppen för Barnahus är barn 0-18 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relation, sexualbrott, brott med hedersmotiv eller kvinnlig könsstympning. Till målgruppen hör också barn som bevittnat våld i nära relation samt unga som begått sexualbrott.

Syftet med Barnahus är att stärka barnperspektivet och ge barn och ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter samverkar. Barnahus ska vara en helhetslösning för barnet i det som rör brottet, skydd, stöd och behandling.

För dig som arbetar med barn och unga

Om du i ditt arbete vill rådgöra om ett specifikt ärende som rör målgruppen kan du kontakta samordnarna vid Barnahus.

Du som arbetar vid någon av de samverkande myndigheterna har möjlighet att anmäla ett ärende till samråd. Vill du veta mer, kontakta samordnarna vid Barnahus.

Polisanmälan

Om du misstänker att ett barn är utsatt för ett brott eller om du själv är under 18 år och utsatt kan du kontakta socialtjänsten där du bor eller kontakta polisen och göra en polisanmälan. När socialtjänsten får reda på att ett barn varit utsatt för brott i sin familj eller av någon som står familjen nära, gör socialtjänsten en bedömning om en polisanmälan ska göras. Socialtjänsten har rätt att vänta med att tala om för vårdnadshavaren att polisanmälan gjorts. Förutom privatpersoner och socialtjänst kan även andra, till exempel skola, hälso- och sjukvård och idrottsföreningar göra en polisanmälan.  

När en polisanmälan görs inleder polisen en förundersökning. Då gäller förundersökningssekretess. Det är viktigt att inte berätta för vårdnadshavarna om innehållet i anmälan till polisen då det finns risk att barnets berättelse påverkas.


Förhör vid Barnahus

Om vårdnadshavaren kan misstänkas för ett brott hålls oftast det första förhöret utan dennes vetskap. Förhöret sker på Barnahus där lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.