Hitta till oss

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Hitta till oss

Besöksadressen är Eric Ugglas plats 1, Skövde.

Barnahus ligger i GöteborgsOperans lokal, entrén är mitt på huset mittemot tingsrätten. Två parkeringsplatser finns på Villagatan märkta Barnahus Skaraborg. Vid tingsrätten finns också en avgiftsbelagd parkeringsplats.