Informationsträff för blivande föräldrar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på en bebis

Informationsträff för blivande föräldrar

Är du blivande förstagångsförälder och bor i Skövde kommun? Välkommen till informationsträff på Familjerådgivningen!

Vi talar om och svarar på frågor kring fyra aktuella teman för blivande föräldrar:

  • Parrelationens utveckling
  • Att bli förälder och bilda familj
  • Kommunikation och konfliktlösning i relationer
  • Sexualitet och samliv

 

Vi ger också en kort information om familjerådgivningens verksamhet och uppdrag i Skövde kommun. 

Torsdagar klockan 17:00-18:00 i våra lokaler i SLA-huset, ingång Garpastigen 7 (till höger om tidningens entré).

Nya tider kommer efter sommaren.

Anmälan gör du enklast vi denna länk: anmälan
Du kan också ringa 0500-49 87 04 (det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen). 

Vi behöver ha din anmälan senast en vecka innan aktuellt datum.

Information