Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på händer som håller i en jordglob

Flyktingfrågor och integration

Flyktingmottagande

De flesta vuxna som kommer till Sverige och Skövde nu kommer från Syrien. När det gäller ensamkommande barn och unga är de flesta från Afghanistan. Under det senaste året har Skövde kommun tagit emot ungefär 425 personer. Av dessa är 160 ensamkommande barn.

Sedan 1 mars 2016 har Skövde kommun ett krav från staten att ta emot 94 flyktingar med uppehållstillstånd och 196 ensamkommande barn. Utöver dessa väljer vissa asylsökande vuxna och barnfamiljer att bosätta sig hos släktingar eller bekanta i Skövde kommun, istället för att bo på en flyktingförläggning.

Integrationsenheten i Skövde kommun svarar för det praktiska mottagandet, så som förmedling av bostad genom det kommunala bostadsbolaget. Integrationsenheten ger även råd och stöd till den kommunplacerade och lämnar information till andra kommunala verksamheter, myndigheter, organisationer och till allmänheten. Här kan du se vem som ansvarar för vad.

Skövde kommuns ansvar för flyktingmottagande 

  • Kommunen ansvarar för undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och övrig vuxenutbildning för vuxna kommunmottagna.
  • Skövde kommun svarar för barnomsorg, förskola och grundskola till alla de barn som kommer, även för de som är asylsökande och ännu inte har fått beslut om uppehållstillstånd.
  • Kommunen, genom integrationsenheten, ansvarar också för ett visst socialt stöd, särskilt riktat till barnfamiljer.


Skövde kommun, liksom andra kommuner, är skyldig att ta emot ensamkommande barn, klicka här för mer information.

Integrationsenheten har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige så som studenter, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring.

Vill du hjälpa till?

Om du som kommuninvånare vill göra en frivilliginsats för nyanlända i Skövde kommun finns det behov av gode män, särskilt förordnad vårdnadshavare och familjehem till de ensamkommande barnen. Du kan också bli språkvän . 

Kontakta vårt kontaktcenter om du är intresserad och vill veta mer om Skövde kommuns arbete med flyktingmottagandet.