Bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Vi söker särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att du är både vårdnadshavare och förmyndare för barnet, även om det inte bor hos dig tills barnet är 18 år. Du behöver alltså ha tid att engagera dig i ett barns uppväxtförhållanden.

I uppdraget ingår att ha kontakt med det familjehem eller boende där barnet bor och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Som särskilt förordnad vårdnadshavare har man kontakt med myndigheter och hjälper till med den långsiktiga planeringen över barnets framtid. I uppdraget ingår också att man ansvarar för barnets ekonomi.

Arvode

Du får ett fast arvode per månad.

Vill du veta mer ring till integrationsenheten via Kontaktcenter, eller fyll i vår e-tjänst så kontaktar vi dig.