Familjehem

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vi söker familjehem

Vi söker familjehem för barn och unga som av olika anledningar behöver bo tillfälligt eller långsiktigt i en annan familj än den egna.

 

Uppdraget
Som familjehem ger du och din familj plats för ett barn i ditt hem.  Då alla barn och dess familjer är olika finns också behov av olika slags familjehem. Att ge av sin tid och sitt engagemang och att göra barnet till en del av familjen, är viktigare än att familjen ser ut på ett visst sätt.

Utbildning
Du får utbildning och stöd för att barnet och ni som familjehem ska få bästa möjliga förutsättningar. Utbildningens innehåll och omfattning anpassas efter individuella behov. 

Handledning
Familjehemssekreterarna finns där som ett stöd för dig under uppdraget. Det innebär en möjlighet för dig att rådfråga. Vi besöker dig regelbundet i hemmet.

Arvode
Det utgår omkostnadsersättning för att täcka barnets kostnader samt ett arvode till dig för att du åtar dig uppdraget. Vi följer Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer.

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Om du och din familj vill bidra till att göra ett barns tillvaro och framtid bättre så tveka inte att höra av dig till oss, du når oss via vårt kontaktcenter. Du kommer då att få mer information om vad det kan innebära att vara familjehem och vilket stöd du kan förvänta dig att få. Du kan också anmäla ditt intresse via vår e-tjänst så kontaktar vi dig.