Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på pengar

Försörjningsstöd

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan röra sig om tillfälliga problem med det kan också handla om mer långvariga bekymmer på grund av till exempel arbetslöshet. Detta kan innebära att man behöver stöd med sin ekonomi.

Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd som det även kallas, ansöker du om i den kommun där du bor. I Skövde kommun ansöker du om försörjningsstöd hos oss på försörjningsstödsenheten.

Försörjningsstöd ska vara det sista alternativet till din försörjning och ska vara ett tillfälligt stöd. Vilket stöd du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Andra inkomster

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du se över dina möjligheter till andra inkomster. Exempel på inkomster kan vara a-kassa, alfa-kassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning och sjukpenning. 

För mer information se Egna inkomster och olika tillgångar.

Par ska försörja varandra

Är du gift eller sambo så har ni ansvar för att försörja varandra. Om en av er saknar inkomst ska den andres inkomster användas till er båda, så långt det är möjligt. Om era gemensamma inkomster inte räcker till er försörjning kan ni tillsammans ansöka om försörjningsstöd.

Par som har ansökt eller ska ansöka om skilsmässa är försörjningsskyldiga för varandra under hela betänketiden.

Arbete eller kontakt med vården?

När du ansöker om försörjningsstöd ställs vissa krav som du behöver uppfylla för att ha rätt att få bistånd.

Du som kan arbeta men inte har arbete ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du vara sjukskriven av läkare och ha kontakt med vården.  Om ni är ett par som ansöker om försörjningsstöd måste ni båda uppfylla villkoren för att ha rätt till bistånd. 

För mer information se Arbetssökande/Vid sjukdom. 

Du har alltid ansvar för din situation och vi kan finnas med för att stötta dig.
Målet är att du så snabbt som möjligt ska få en egen försörjning.

Mina sidor: e-tjänst för försörjningsstöd

Du som har en pågående kontakt med försörjningsstödsenheten kan följa ditt ärende via e-tjänsten Mina sidor. Genom att logga in på Mina sidor kan du:

  • Enkelt följa ditt ärende när ansökan handläggs
  • Ansöka digitalt om försörjningsstöd
  • Få information via sms eller e-post om nya händelser
  • Få information om beslut och planerad utbetalning.

Tjänsten är öppen dygnet runt och du når den genom att logga in med ditt BankID. Om du har frågor om Mina sidor eller den digitala ansökan kan du kontakta din handläggare på försörjningsstödsenheten. Du når oss lättast via Kontaktcenter eller via vårt kontaktformulär.