Akut ekonomisk hjälp

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Akut ekonomisk hjälp

Det kan uppstå situationer när man behöver akut ekonomisk hjälp och inte kan vänta på att en besökstid för utredning kan erbjudas.

I dessa fall finns möjlighet att göra en akut ansökan om till exempel matpengar i väntan på en besökstid hos handläggare. En enklare utredning görs då kring vad som hänt och hur din ekonomiska situation ser ut. Kontakta Försörjningsstödsenheten för att få mer information.