Bil och andra tillgångar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bil och andra tillgångar

Tillgångar, så som sparade pengar, aktier, fonder eller liknande, räknas som inkomster vid beräkning av försörjningsstöd. Anledning är att du kan använda de pengarna till din försörjning.

Bilar och andra fordon kan räknas som en tillgång eftersom de kan säljas och du kan använda pengarna till din försörjning. Du som står som registrerad ägare till ett fordon kommer att anses vara ägare till fordonet.

Även en bostad kan anses vara en ekonomisk tillgång. Detta gäller dig som äger en fastighet, villa eller sommarhus, men även dig som äger en bostadsrätt.

I en akut ekonomisk situation krävs som regel inte att du säljer din bostad. Däremot är det inte möjligt att under en längre tid få försörjningsstöd om man har en ekonomisk tillgång i form av till exempel en villa eller en bostadsrätt.