Egen företagare

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Egen företagare

Du som driver eget företag eller är delägare i företag, har som regel inte rätt till försörjningsstöd.

Om du driver ett eget företag som inte är ekonomiskt lönsamt är du hänvisad till att ställa dig till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska skriva in dig på Arbetsförmedlingen och söka arbeten.

Som regel krävs också att du avvecklar ditt företag eftersom det kan vara en ekonomisk tillgång. Under en avvecklingsperiod kan försörjningsstöd eventuellt beviljas.