Gift eller sambo

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Gift eller sambo

Ni som är gifta eller sambo är skyldiga att försörja varandra. Om en av er saknar inkomst ska den andres inkomster användas till er båda, så långt det är möjligt.

Om era gemensamma inkomster inte räcker till er försörjning kan ni tillsammans ansöka om försörjningsstöd. En utredning görs av hushållets totala inkomster och utgifter. För att ni ska ha rätt till försörjningsstöd måste båda uppfylla villkoren.

Par som har ansökt eller ska ansöka om skilsmässa är försörjningsskyldiga för varandra under hela betänketiden.